02

2024

28

KATEGORIE

WPISÓW Z ŻYCIA CERKWII

Wykład metr. Kallistosa

W sobotę, 11 maja, w auli Uniwerystetu w Białymstoku metr. Kallistos (Ware) wygłosił wykład pt. "Nasza postawa wobec współczesnego świata  ucieczka czy przemienienie?".
W jaki sposób pogodzić postawę egzystencji w tym świecie z postawą bycia "nie z tego świata"? Jak powinniśmy realizować przemienianie świata? Jakie aspekty niesie fakt przemienienia Chrystusa na Taborze? - to tylko niektóre z kwestii, do których odniósł się władyka w swoim referacie.

Nawiązując do Pisma Świętego oraz Ojców Cerkwi metropolita uzasadnił konieczność odrzucenia dwóch skrajnych postaw wobec otaczającego nas świata: skrajnego odrzucenia oraz skrajnego uświęcenia świata.
"Powinniśmy odnosić się do wszystkich i do wszystkiego z miłością. (...) To dotyczy całego stworzenia, ale w szczególności do ludzkiej rodziny. Jako chrześcijanie mówimy: 'Mój brat i moja siostra to moje życie'. (...) Będąc jednak mieszkańcami tego świata, jesteśmy w pewien sposób od niego oderwani, nie do końca się z nim utożsamiamy. Jak mówi Chrystus: 'Wy jesteście solą ziemi, a jeśli sól utraci swój smak, to czym go przywrócić?' (Mt 5, 13)" – mówił władyka Kallistos.

Według biskupa wzorem naszej postawy w stosunku do świata jest przemienienie Chrystusa na Taborze:
"Przemienienie Chrystusa na Górze Tabor zawiera trzy objawienia łaski: objawienie Św. Trójcy, objawienie prawdziwej natury Chrystusa oraz objawienie natury ludzkiej i chwały całego stworzenia". Jak podkreślił władyka, każdy z nas jest powołany do przemieniania siebie i otaczającego świata, a może to urzeczywistniać np. przez modlitwę Jezusową.

Na zakończenie spotkania metropolita odpowiedział na nurtujące słuchaczy pytania, m.in. o pogodzenie współczesnej żądzy pieniądza z przemienieniem świata oraz o relację naszej otwartości na świat z niektórymi aspektami "zamknięcia się" Cerkwi na innych (np. brak interkomunii czy wspólnej modlitwy). Po referacie można było zakupić dostępne tłumaczenia dzieł metropolity i uzyskać autorski wpis.Kolejne spotkanie z metropolitą już dziś, w auli Uniwersytetu w Białymstoku przy Placu Uniwersyteckim 1.

Tematem wykładu będą słowa z Boskiej Liturgii: „Czas już, by Pan rozpoczął działanie – wewnętrzne znaczenie Boskiej Liturgii”. Jak zapowiedział tłumacz, o. Włodzimierz Misijuk – "Po referacie metropolity na nowo odkryjemy znaną, a jednak nie do końca znaną Boską Liturgię".

Fot. Aleksander Wasyluk