09

2023

24

KATEGORIE

WPISÓW Z ŻYCIA CERKWII

Orędzie świętego Soboru Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego do episkopatu, duchowieństwa, mnichów i wiernych w związku z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie

Powinniśmy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby nie dopuścić, by kryzys społeczno – polityczny przerodził się w walkę religijną
24 lutego 2014 roku w Ławrze Kijowsko-Pieczerskiej miały miejsce obrady świętego Soboru UCP, na których przyjęto następujące orędzie:

Wielce błogosławieni arcypasterze, czcigodni ojcowie, bracia i siostry!

Dziś nasze państwo przeżywa jeden z najbardziej dramatycznych okresów w swojej najnowszej historii. Po całej Ukrainie chowają tych, którzy zginęli podczas siłowej konfrontacji w Kijowie. Setki ludzi znajdują się w szpitalach, gdzie trwa walka o ich życie i zdrowie. W tej tragicznej dla Ukrainy chwili wznosimy nasze modlitwy za zdrowie rannych i za wieczny spoczynek wszystkich, którzy zginęli. Składamy również głębokie wyrazy współczucia wszystkim, których bliscy stali się ofiarami bratobójczego konfliktu. 

W warunkach ciężkich doświadczeń powinniśmy zachować jedność państwa ukraińskiego i zapobiec wszystkim możliwym próbom jego podziału. Zwracamy się do wszystkich wiernych UCP z wołaniem, aby nie poddawać się prowokacjom i w żadnym wypadku nie podążać za hasłami, skierowanymi przeciwko terytorialnej jedności Ukrainy. Teraz, w sytuacji szczególnego napięcia społecznego, ponownie można usłyszeć nawoływania do radykalnych działań, w tym również i do zagarniania prawosławnych świątyń. Nasza Cerkiew przeżyła już w latach 90-tych ciężką konfrontację międzywyznaniową, której towarzyszyły gwałty i zabór cerkwi. Powinniśmy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby nie dopuścić, by kryzys  społeczno-polityczny przerodził się w walkę religijną.

22 lutego 2014 roku „Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego” zwróciła się do naszej Cerkwi z apelem o zakończenie podziału prawosławia na Ukrainie. Podział to bolesna rana na ciele Cerkwi, która wymaga leczenia. Ukraińska Cerkiew Prawosławna i osobiście jej zwierzchnik, Wielce Błogosławiony Metropolita Kijowski i całej Ukrainy Włodzimierz stale czynili wysiłki, aby znaleźć sposoby przezwyciężenia cerkiewnych podziałów. I dziś raz jeszcze deklarujemy swą gotowość do dialogu. Podkreślamy przy tym wciąż i wciąż, że przezwyciężenie podziałów cerkiewnych na Ukrainie powinno odbywać się wyłącznie na fundamencie prawosławnego prawa kanonicznego. Jakiekolwiek odchylenia od kanonów cerkiewnych są niedopuszczalne. Również wszelkie ingerencje polityczne w proces przezwyciężania cerkiewnych podziałów uważamy za fałszywe. Leczenie rany podziału wymaga rozwiązań wyważonych i przemyślanych, które nie mogą być podejmowane pochopnie, w czasie napięć społecznych. 

Powinniśmy skierować wszystkie swoje wysiłki na osiągnięcie pokoju i stabilizacji w naszym państwie. Nasz naród przeżył straszną tragedię. I teraz najważniejszym zadaniem Cerkwi jest  działanie na rzecz społecznego pojednania. Przed nami Niedziela Wybaczenia Win, która otwiera drzwi do Wielkiego Postu. Droga do odrodzenia się pokoju w naszym państwie również prowadzi przez zgodę. Wielki Post – to czas pokajania i odkupienia grzechów. I droga wyjścia z kryzysu społecznego również prowadzi przez pokajanie i oczyszczenie. Jeśli chcemy, aby Ukraina była szczęśliwa, powinniśmy iść za Chrystusem drogą wypełnienia Bożych przykazań i ofiarnego służenia bliźniemu. Nawołujemy wszystkich wiernych UPC do wzmożonej modlitwy za nasze państwo i za udręczony cierpieniem naród ukraiński. Będziemy prosić naszego Pana, Jezusa Chrystusa, aby uzdrowił nasze serca od nienawiści i agresji i ofiarował nam dar swojej miłości. 

„A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi” (Rz 15,33).

24 lutego 2014 roku
Ławra Kijowsko-Pieczerska


tłum. z ros. ks. Mariusz Synak, Słupsk