ap. Jan Teolog

Ew. J 4 (1, 35–51)

Rozdział 1.
Perykopa 4.:
35. Nazajutrz znów *stał Jan i dwaj spośród jego uczniów.
36. I przypatrzywszy się przechodzącemu Jezusowi, mówi: – Patrzcie, Baranek Boży!
37. I gdy to mówił, usłyszeli go dwaj uczniowie i poszli za Jezusem.
38. Odwróciwszy się zaś i widząc ich idących za Nim, Jezus mówi do nich: – Czego szukacie? Oni zaś odrzekli Mu: – Rabbi (co znaczy w przekładzie: Nauczycielu), gdzie się zatrzymałeś?
39. Mówi im: – Przyjdźcie, a zobaczycie. Przyszli więc i zobaczyli, gdzie przebywa. I zatrzymali się u Niego tego dnia. Było to około godziny dziesiątej.
40. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy słyszeli Jana i poszli za Nim.
41. Ten znajduje najpierw swego brata Szymona i mówi doń: – Znaleźliśmy Mesjasza (co znaczy w przekładzie: Chrystusa).
42. Zaprowadził go do Jezusa. Przypatrzywszy mu się, Jezus rzekł: – Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazwany Kefas – co się przekłada: skała.
Perykopa 5.:
43. Nazajutrz chciał **wyruszyć do Galilei. I znajduje Filipa. I mówi mu Jezus: – Pójdź za mną!
44. Filip zaś był z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra.
45. Filip znajduje Natanaela i mówi doń: – Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu.
46. A Natanael powiedział mu: – Czyż z Nazaretu może być coś dobrego? Mówi mu Filip: – Przyjdź i zobacz.
47. Ujrzał Jezus przychodzącego doń Natanaela i mówi o nim: – Patrzcie, prawdziwy Izraelita, w którym nie ma obłudy.
48. Mówi mu Natanael: – Skąd mnie znasz? Odpowiedział i rzekł doń Jezus: – Zanim cię Filip przywołał, widziałem cię pod figowcem.
49. Odpowiedział Mu Natanael: – Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!
50. Odpowiedział Jezus i rzekł doń: – Wierzysz dlatego, że ci powiedziałem: Widziałem cię pod figowcem? Więcej niż to zobaczysz!
51. I rzecze mu: – Amen, amen, powiadam wam: Zobaczycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
Koniec środy i niedzieli, Andrzeja i Filipa.
_______________________________

Środa jasnego tygodnia: W tym czasie,*
To także i świętemu apostołowi Andrzejowi.
Niedziela pierwsza [wielkiego] postu: W tym czasie, chciał Jezus**
To także i świętemu apostołowi Filipowi.Tłumaczenie Ewangelii autorstwa arcybiskupa Jeremiasza (Anchimiuka).