ap. Jan Teolog

Ew. J 66 (21, 1–14)

Perykopa 65.: (J 20, 19–31)<<
Rozdział 21.
Perykopa 66.:
1. Potem Jezus znowu ukazał się *uczniom nad Morzem Tyberiadzkim. Ukazał się zaś tak.
2. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i [synowie] Zebedeusza, i dwaj inni Jego uczniowie.
3. Mówi im Szymon Piotr:  Idę łowić ryby. Mówią mu:  I my idziemy z tobą. Wyszli i wsiedli do łodzi, i nic owej nocy nie złowili.
4. A gdy nastał ranek, stanął Jezus na brzegu. Uczniowie jednak nie wiedzieli, że to Jezus.
5. Mówi im więc Jezus:  Dzieci, czy macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli Mu:  Nie.
6. On zaś powiedział im:  Zarzućcie sieć z prawej strony łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i już nie mieli siły jej wyciągnąć, tak była pełna ryb.
7. Mówi więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował:  Pan jest! Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że to Pan jest, przepasał się wierzchnią szatą, bo był nagi, i rzucił się do morza.
8. Inni zaś uczniowie dopłynęli łodzią, byli bowiem niedaleko od lądu  około dwustu łokci  ciągnąc sieć z rybami.
9. Gdy więc zeszli na ląd, ujrzeli przygotowane rozżarzone węgle, a na nich położoną rybę i chleb.
10. Mówi im Jezus:  Przynieście trochę ryb, które teraz złowiliście.
11. Szymon Piotr wszedł więc [do łodzi] i wyciągnął na ląd sieć pełną wielkich ryb, a było ich sto pięćdziesiąt trzy. I choć tak wiele ich było, sieć się nie rozdarła.
12. Mówi im Jezus:  Chodźcie i posilcie się. Nikt zaś z uczniów nie ważył się wypytywać Go:  Kim Ty jesteś?, wiedząc, że to Pan jest.
13. Przychodzi Jezus i bierze chleb, i podaje im, podobnie i rybę.
14. To już po raz trzeci ukazał się Jezus uczniom, powstawszy z martwych.
Koniec dziesiątej niedzielnej._______________________________

Ewangelia dziesiąta niedzielna: W tych dniach, ukazał się Jezus*
Tłumaczenie Ewangelii autorstwa arcybiskupa Jeremiasza (Anchimiuka).