ap. Paweł

Ap. 200 (Ga 1, 11–19)

Perykopa 199.<<
>>Perykopa 201.
Rozdział 1.
Perykopa 200.:
11. Oświadczam wam, bracia, *że ewangelia, którą głosiłem, nie pochodzi od człowieka.
12. Bo ja sam nie otrzymałem jej od człowieka ani jej się nauczyłem, lecz mam ją dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa.
13. Słyszeliście bowiem o moim dawnym postępowaniu – kiedy byłem wyznawcą judaizmu – że zaciekle prześladowałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć,
14. że jako wyznawca judaizmu wszystkich moich rówieśników z mego narodu prześcignąłem nadzwyczajną gorliwością wobec ojczystych tradycji.
15. A kiedy Ten, który wybrał mnie w łonie matki i powołał dzięki swej łasce, raczył
16. mi objawić swego Syna, abym głosił Jego ewangelię poganom, wtedy nie kierowałem się już względami czysto ludzkimi
17. ani nie wstępowałem do Jerozolimy, by tam spotkać tych, którzy już przede mną byli, apostołów, lecz udałem się do Arabii, a potem wróciłem znów do Damaszku.
18. A po trzech latach udałem się do Jerozolimy, by poznać Kefasa. Pozostałem u niego przez piętnaście dni.
19. Nikogo z apostołów poza Jakubem, bratem Pana, nie widziałem.
Koniec niedzieli._______________________________

Niedziela dwudziesta: Bracia, oświadczam wam,*
To także w niedzielę po Narodzeniu Chrystusa.Tłumaczenie: Biblia Poznańska
Opracowanie: Piotr Makal