ap. Marek

Ew. Mk 1 (1, 1–8)

Rozdział 1.
Perykopa 1.:
1. *Początek Radosnej Nowiny Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.
2. Zgodnie z tym, co zapisano u Izajasza proroka:
Oto ślę posła mego przed tobą,
by ci drogę przetarł.
3. Jego głos rozlega się na pustkowiu:
Drogę Panu torujcie,
ścieżki mu prostujcie.
4. Wystąpił Jan, ten, który chrzcił na pustkowiu, i wzywał do chrztu ku nawróceniu, dla odpuszczenia grzechów.
5. Ściągała do niego cała ziemia judzka i wszyscy jerozolimianie. Zanurzał ich w wodach Jordanu, a oni wyznawali swoje winy.
6. Miał zaś Jan na sobie płaszcz z wielbłądziej wełny, przepasany rzemieniem, a żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół.
7. I zwiastował: – Idzie za mną Potężniejszy, przed Kim nie jestem godzien schylić się, by zdjąć Mu sandały [i umyć nogi].
8. Ja zanurzałem was w wodzie, On zaś zanurzy was w Duchu Świętym.
Koniec niedzieli i trzeciej godziny.
_______________________________

Niedziela przed Objawieniem.*
To także i na trzeciej godzinie, w wigilię Objawienia.
Tłumaczenie Ewangelii autorstwa arcybiskupa Jeremiasza (Anchimiuka).