ap. Marek

Ew. Mk 2 (1, 9–15)

Rozdział 1.
Perykopa 2.:
9. W tych właśnie dniach zdarzyło się, że przyszedł także *Jezus z Nazaretu w Galilei i Jan zanurzył Go w Jordanie.
10. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozdzierające się niebiosa i Ducha osiadającego na Nim niby gołębica.
11. A z niebios rozległ się głos: – Tyś moim Synem ukochanym, cała moja radość w Tobie!
Koniec Objawieniu na jutrzni.
12. Zaraz potem pcha Go Duch na pustynię.
13. Przebywał tam czterdzieści dni, kuszony przez szatana; żył wśród dzikich zwierząt, aniołowie zaś troszczyli się o Niego.
14. Gdy Jan został wydany, poszedł Jezus do Galilei, zwiastując Radosną Nowinę Boga samego:
15. – Czas się dokonał. Królestwo Boże blisko! Nawróćcie się, zawierzcie Ewangelii!
Koniec [Ewangelii] poniedziałku i szóstej godziny.
_______________________________

Poniedziałek dwunastego tygodnia: W tych dniach, przyszedł*
To także i na szóstej godzinie, w wigilię Objawienia, na Objawienie na jutrzni.
Tłumaczenie Ewangelii autorstwa arcybiskupa Jeremiasza (Anchimiuka).