ap. Marek

Ew. Mk 2 (1, 9–11)

Rozdział 1.
Perykopa 2.:
9. W tych właśnie dniach zdarzyło się, że przyszedł także *Jezus z Nazaretu w Galilei i Jan zanurzył Go w Jordanie.
10. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozdzierające się niebiosa i Ducha osiadającego na Nim niby gołębica.
11. A z niebios rozległ się głos: – Tyś moim Synem ukochanym, cała moja radość w Tobie!
Koniec Objawieniu na jutrzni.
_______________________________

Na Objawienie, na jutrzni: W tych dniach, przyszedł*
Tłumaczenie Ewangelii autorstwa arcybiskupa Jeremiasza (Anchimiuka).