ap. Mateusz

Ew. Mt 7 (4, 1–11)

Rozdział 4.
Perykopa 7.:
1. Wtedy Jezus został *przez Ducha wyprowadzony na pustynie, aby być kuszonym przez diabła.
2. I przepościwszy dni czterdzieści i nocy czterdzieści, w końcu zgłodniał.
3. A przystąpiwszy kusiciel rzekł Mu: – Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, by te kamienie stały się chlebem.
4. On zaś odpowiadając rzekł: – Napisane jest: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym Słowem wychodzącym z ust Bożych.
5. Wówczas bierze Go diabeł do świętego miasta i postawił Go na narożniku świątyni
6. i mówi Mu: – Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem:
Aniołom swoim rozkaże o tobie
i na ręce cię wezmą,
żebyś nie uraził o kamień stopy swojej.
7. Rzekł mu Jezus: – Napisano też: Nie będziesz kusił Pana Boga twego.
8. Znowu bierze Go diabeł na górę bardzo wysoką i pokazuje wszystkie królestwa świata i chwałę ich.
9. I mówi Mu: – To wszystko ci dam, jeśli upadłszy pokłonisz mi się.
10. Wtedy mówi mu Jezus: – Odejdź, szatanie, napisano bowiem: Panu, Bogu twemu będziesz się kłaniał i Jemu jedynie będziesz nabożnie służył.
11. Wówczas zostawia Go diabeł i oto aniołowie przystąpili i służyli Mu.
Koniec soboty po Objawieniu.
_______________________________

Sobota po Objawieniu: W tych dniach, został Jezus*

Tłumaczenie Ewangelii autorstwa arcybiskupa Jeremiasza (Anchimiuka).