ap. Jan Teolog

Ew. J 2 (1, 18–28)

Rozdział 1.
Perykopa 2.:
18. *Boga nikt nigdy nie widział;
Jednorodzony Bóg,
będący w łonie Ojca,
On ukazał.
19. A to jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy posłali do niego kapłanów i lewitów, by go zapytać: – Ty kim jesteś?
20. I wyznał, nie wyrzekł się, a wyznał: – Ja nie jestem Chrystusem.
21. I pytali go: – Kim więc? Eliaszem jesteś? I mówi: – Nie jestem. Prorokiem jesteś? I odpowiedział: – Nie.
22. Rzekli więc do niego: – Kim jesteś? Byśmy odpowiedź mogli dać tym, którzy nas posłali.
Co mówisz o sobie samym?
23. Odparł:
Jestem głosem wołającego na pustyni:
Wyprostujcie drogę Pana
– jak powiedział prorok Izajasz.
24. A posłańcy byli z faryzeuszów.
25. I pytali go, i rzekli mu: – Czemuż więc chrzcisz, jeśli nie jesteś Chrystusem ani Eliaszem, ani Prorokiem?
26. Odpowiedział im Jan, mówiąc: – Ja chrzczę w wodzie; wśród was stanął Ten, którego wy nie znacie,
27. przychodzący za mną, któremu ja nie jestem godny rozwiązać rzemyka Jego sandała.
28. To się stało w Betanii po tamtej stronie Jordanu, gdzie był Jan, chrzcząc.
Koniec poniedziałku.
_______________________________

Poniedziałek jasnego tygodnia:*
Tłumaczenie Ewangelii autorstwa arcybiskupa Jeremiasza (Anchimiuka).