ap. Mateusz

Ew. Mt 116 (28, 16–20)

Rozdział 28.
Perykopa 116:
16. Jedenastu zaś *uczniów poszło do Galilei na górę, którą im Jezus wskazał.
17. I widząc Go, oddali Mu pokłon, inni jednak wątpili.
18. I przystąpiwszy, Jezus powiedział im, mówiąc: – Została mi dana wszelka władza w niebie i na ziemi.
19. Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha,
20. ucząc ich strzec wszystkiego, co wam przykazałem. I oto ja z wami jestem przez wszystkie dni aż do skończenia wieku.
Koniec wielkiej soboty, i pierwszej Ewangelii niedzielnej.
_______________________________

Ewangelia pierwsza niedzielna: W tych dniach, jedenastu*

Tłumaczenie Ewangelii autorstwa arcybiskupa Jeremiasza (Anchimiuka).