ap. Piotr

Ap. 60 (1 P 3, 10–22)

Rozdział 3.
Perykopa 60.:
10. "Ten bowiem, kto chce *życie miłować i oglądać dni szczęśliwe, niech powstrzymuje swój język od złego i wargi od fałszu!
11. Niech unika zła, a czyni dobro, niech szuka pokoju i za nim idzie,
12. gdyż oczy Pana (zwrócone są) na prawych i Jego uszy słuchają ich błagania, lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią".
13. I któż wam zaszkodzi, jeżeli gorliwie zabiegać będziecie o dobro?
14. Lecz jeślibyście nawet doznali jakiegoś cierpienia dla sprawiedliwości, to szczęśliwi jesteście! "A groźby ich się nie lękajcie ani nie poddawajcie się trwodze",
15. lecz Pana  Chrystusa pobożnie czcijcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto żąda od was uzasadnienia waszej nadziei.
16. Ale (czyńcie to) z łagodnością i z szacunkiem. Zachowujcie czyste sumienie, aby ci, którzy obrzucają obelgami wasze uczciwe życie w Chrystusie, musieli się wstydzić swoich oszczerstw.
17. Lepiej bowiem cierpieć  jeśli taka byłaby wola Boża  dobrze czyniąc, niż (cierpieć) za złe postępowanie.
18. Bo i Chrystus raz jeden cierpiał za grzechy, Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was doprowadzić do Boga; poniósłszy śmierć jako człowiek, został wskrzeszony do życia przez Ducha,
19. mocą którego poszedł też głosić naukę duchom (uwięzionym) w otchłani.
20. Były one nieposłuszne wtedy, gdy za dni Noego Bóg cierpliwie czekał i budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem osób, zostało ocalonych przez wodę.
21. Była ona obrazem tej (wody), która zbawia was również teraz przez chrzest: nie przez usunięcie brudu ciała, ale przez modlitwę do Boga o czyste sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa,
22. który wstąpiwszy do nieba, siedzi po prawicy Boga, a poddani Mu są Aniołowie, Moce i Potęgi. 
Koniec wtorku._______________________________

Wtorek trzydziestego trzeciego tygodnia: Umiłowani, kto chce*
Tłumaczenie: Biblia Poznańska
Opracowanie: Piotr Makal