ap. Piotr

Ap. 61 (1 P 4, 1–11)

Rozdział 4.
Perykopa 61.:
1. Skoro więc *Chrystus cierpiał za życia na ziemi, wy również uzbrójcie się tą myślą, że kto za życia na ziemi cierpiał (z Chrystusem), wyrzeka się grzechu,
2. aby jego dalsze życie na ziemi wolne już było od ludzkich namiętności, a płynęło według woli Bożej.
3. Bo w minionym czasie dosyć już ulegaliście woli pogan żyjąc w rozwiązłości, namiętnościach, pijaństwie, ucztach, hulankach i służąc niegodziwym i fałszywym bóstwom.
4. Lżąc (was) dziwią się teraz temu, że już razem z nimi nie rzucacie się w nurt tego samego zepsucia.
5. Zdadzą oni sprawę Temu, który gotów jest (już) sądzić żywych i umarłych.
6. Po to bowiem nawet umarłym głoszona była ewangelia, aby – skazani wprawdzie na śmierć wszyscy w ciele jako ludzie (żyjący na ziemi) – żyli jednak duchem po Bożemu.
7. A bliski jest koniec wszystkiego. Postępujcie więc roztropnie, czuwajcie i módlcie się!
8. Przede wszystkim zaś kochajcie się wzajemnie z całego serca, bo "miłość przyczynia się do odpuszczenia wielu grzechów".
9. Bez szemrania przyjmujcie jedni drugich w gościnę,
10. służcie sobie wzajemnie otrzymanymi darami, jak dobrzy szafarze różnorodnej łaski Bożej.
11. Jeżeli ktoś przemawia, niech będą to jakby słowa Boże! Jeśli kto usługuje, niech to (czyni) mocą, jakiej Bóg udziela, aby we wszystkim wielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na całą wieczność! Amen.
Koniec środy._______________________________

Środa trzydziestego trzeciego tygodnia: Umiłowani, skoro*
Tłumaczenie: Biblia Poznańska
Opracowanie: Piotr Makal