Piotr Makal

św. Arystobul, apostoł

ARYSTOBUL, apostoł i biskup Brytanii (Apostoł Aristowuł, jepiskop Britanskij), 4/17 stycznia (Sobór 70. Apostołów), 16/29 marca, 31 października/13 listopada, zm. I w. 

Święty apostoł Arystobul należał do grona siedemdziesięciu apostołów. Urodził się na Cyprze i był bratem apostoła Barnaby. Wraz z nim towarzyszył apostołowi Pawłowi w jego podróżach. Święty Arystobul wspominany jest w Liście do Rzymian (16, 10): "Pozdrówcie domowników Arystobula."1.

Święty Paweł uczynił go biskupem i wysłał do Brytanii głosić Ewangelię. Wycierpiał wiele złośliwości i udręk ze strony pogan, lecz wielu z nich zdołał nawrócić. Zmarł w Brytanii2.


Imię Arystobul pochodzi z greki i składa się z dwóch członów: aristos – "doskonały" oraz simbuleo – "doradzać". Oznacza więc "doskonały doradca". 

_____________________

1 Biblia Warszawsko-Praska
2 Według niektórych starożytnych autorów przyjął męczeńską śmieć (za: Иеромонах Макарий (Симонопетрский), Жития святых Православной Церкви. Синаксарь в шести томах, t. IV, Сретенский монастырь, Moskwa 2011.)