ap. Paweł

Ap. 86 (Rz 4, 4–12)

Perykopa 85.<<
>>Perykopa 87.
Rozdział 4.
Perykopa 86.:
4. Pracownikowi *przyznaje się zapłatę jako należność, a nie z łaskawości.
5. Temu zaś, który nie pracuje – wierzy natomiast w Tego, który bezbożnemu daje usprawiedliwienie - uznaje się wiarę za tytuł do usprawiedliwienia.
6. Tak również Dawid nazywa błogosławionym człowieka, którego Bóg usprawiedliwia bez uczynków:
7. "Błogosławieni ci, którym nieprawości odpuszczono i których grzechy wymazano.
8. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie pamięta grzechu".
9. Błogosławieństwo to dotyczy więc obrzezanych czy też nie obrzezanych? Mówimy bowiem: "Abrahamowi uznano wiarę za usprawiedliwienie".
10. Kiedy uznano? Gdy był już obrzezany czy jeszcze nie obrzezany? Wówczas na pewno nie był jeszcze obrzezany!
11. Obrzezanie otrzymał potem jako znak – pieczęć stwierdzającą usprawiedliwienie dzięki wierze, którą wyznawał jeszcze przed obrzezaniem. I tak stał się ojcem wszystkich wierzących – nie obrzezanych, by w ten sposób doznali usprawiedliwienia,
12. a także obrzezanych. Nie tylko więc obrzezanych, lecz i naśladujących wiarę ojca naszego, Abrahama, gdy nie był jeszcze obrzezany.
Koniec wtorku._______________________________

Wtorek drugiego tygodnia: Bracia, pracownikowi*Tłumaczenie: Biblia Poznańska
Opracowanie: Piotr Makal