ap. Paweł

Ap. 175 (2 Kor 4, 1–6)

Rozdział 4.
Perykopa 175.:
1. Dlatego *nie zniechęcamy się, skoro z miłosierdzia Bożego wypełniamy ten rodzaj posługi.
2. Unikamy rzeczy, które się wstydliwie ukrywa, a w postępowaniu nie kierujemy się chytrością i nie fałszujemy słowa Bożego. Natomiast głosząc jawnie prawdę poddajemy się w obliczu Boga ocenie każdego człowieka.
3. Jeżeli nawet w ewangelii, którą głosimy, nie wszystko jest jasne, to tylko dla tych, którzy idą na potępienie,
4. dla niewierzących, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie dostrzegli światła dobrej nowiny o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.
5. Nie głosimy siebie, lecz Jezusa Chrystusa jako Pana, a siebie uważamy za wasze sługi dzięki Jezusowi.
6. Albowiem Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysło światło, sam rozjaśnił nasze serca światłością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.
Koniec czwartku._______________________________

Czwartek jedenastego tygodnia: Bracia,*Tłumaczenie: Biblia Poznańska
Opracowanie: Piotr Makal