ks. Paweł Stefanowski

Ostateczne losy człowieka i czyściec według prawosławia

Czy mógłby Ojciec w kilku zdaniach wyłożyć mi prawosławną eschatologię. Szczególnie interesuje mnie rozumienie czyśćca.
Józef


Podstawę tej nauki odnaleźć można w symbolu wiary. Tak, więc w myśl nauki Kościoła prawosławnego dla każdego z nas istnieją tylko dwie możliwości – niebo lub piekło. W Dniu Ostatnim Chrystus przyjdzie sądzić żywych i umarłych. W tym dniu sprawiedliwi powstaną z grobów i ponownie zjednoczą się z przemienionym ciałem, aby uczestniczyć w odnowionym Bożym świecie. Ci zaś, których Chrystus określa mianem kozłów, w czytaniu trzeciej niedzieli przygotowawczej do Wielkiego Postu usłyszą: „Precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny” (Mt 25,41). I choć wśród niektórych Ojców Kościoła istnieje przekonanie, iż zbawienie obejmie całe stworzenie, to jednak realność otchłani jest bezsprzeczna. My zaś dzięki wolnej woli dokonujemy wyboru, Bóg zaś nie działa z przymusu, ale za naszym przyzwoleniem.
W kwestii czyśćca mogę odpowiedzieć, iż Kościół prawosławny nie uznaje tej nauki, ponieważ brak jest jakichkolwiek podstaw w Piśmie Świętym.


o. Paweł Stefanowski


Pytanie pierwotnie opublikowane na portalu Cerkiew.pl