ks. Paweł Stefanowski

Monopol na zbawienie w Kościele rz. - kat. i prawosławnym

Slava Isusu Chrystu!
Katolicy powołując się na niektóre teksty z Pisma Świętego uzasadniają rzekomą "wyższość" patriarchy Rzymu, czy jednak możemy uznać te żądania za prawdziwe? Na pewno nie, dlatego proszę Ojca o odpowiedz, jakie kontrargumenty możemy wysuwać w polemice?

Katolicy mówią również, ze nikt nie może osiągnąć zbawienia poza ich Kościołem, czy stanowisko Cerkwi jest takie samo? (oczywiście mówimy o zbawieniu należąc do niej)
Za odpowiedz serdecznie Ojcu dziękuję.
Łukasz


[...] Teza głoszona przez Kościół rzymsko-katolicki o tym, iż tylko w ich Kościele można osiągnąć zbawienie jest sprzeczna z prawosławiem. Człowiek nie jest w stanie poznać wszystkich dróg prowadzących do zbawienia, są one znane tylko Bogu. Uzurpowanie prawa do sądów czy ten chrześcijanin będzie lub też nie będzie zbawiony, w zależności od jego wyznania, jest ewidentnym wykraczaniem poza ludzkie kompetencje. Kościół prawosławny przekonuje nas, że posiada wszystko to, co potrzebne jest człowiekowi w osiągnięciu życia wiecznego. Daleki jednak jest od stwierdzeń, iż poza prawosławiem zbawienie jest niemożliwe.

o. Paweł Stefanowski


Pytanie pierwotnie opublikowane na portalu Cerkiew.pl