ks. Paweł Stefanowski

Przedstawicielstwo w ŚRK

Sława Iisusu Chrystu! Na czym polega Ojca udział w Światowej Radzie Kościołów?
Maciek


Na Walnym Zgromadzeniu Ś.R.K. w Harare (Zimbabwe 1998) zostałem wybrany do Komitetu Centralnego tej organizacji. Moim zadaniem jest reprezentowanie Naszej Cerkwi na jej forum.

o. Paweł Stefanowski


Pytanie pierwotnie opublikowane na portalu Cerkiew.pl