ks. Paweł Stefanowski

Stosunek do innowierców

Jaki powinien być stosunek kapłana do innowierców? Proszę o Ojca zdanie i pogląd na ten temat, lub kwestie, które powinno brać się szczególnie pod uwagę. 
lazarz


Taki sam jak do każdego człowieka, czyli w myśl przykazania miłości. Czym innym jest jednak stosunek do danej osoby a czym innym do jego religii, wyznania czy poglądów. Każdy człowiek stworzony jest na obraz i podobieństwo Boże i jako taki zasługuje na naszą miłość. Kiedy Św. Ap. Paweł przemawiał do pogan czynił to z miłości do nich, a jedynym argumentem w jego działaniu było świadectwo o prawdzie – Ewangelia. Tak, więc każdy z nas powinien miłować swych bliźnich niezależnie od ich przekonań, świadcząc jednocześnie swoim słowem, uczynkami, całym życiem o prawdzie tak, aby odnaleźć mogli prawdziwy Kościół i drogę ku życiu wiecznemu.

o. Paweł Stefanowski


Pytanie pierwotnie opublikowane na portalu Cerkiew.pl