ks. Paweł Stefanowski

Katolik jako chrzestny w Cerkwi

Szczęść Boże. Czy będąc katolikiem mogę być ojcem chrzestnym dla dziecka, którego rodzice są wyznania prawosławnego?
Robert


Dopuszcza się taką możliwość, choć w myśl tradycji naszego Kościoła zalecane jest, aby obydwoje chrzestnych byli wyznania prawosławnego. Jeśli jednak jednym z rodziców chrzestnych ma być osoba innego wyznania, kierujemy się zasadą, gdzie przy chrzcie chłopca, ojcem chrzestnym jest prawosławny, a przy chrzcie dziewczynki prawosławna jest matka chrzestna.

o. Paweł Stefanowski


Pytanie pierwotnie opublikowane na portalu Cerkiew.pl