św. Filip, apostoł

Filip, apostoł (Apostoł Filipp), 14/27 listopada i 30 czerwca/13 lipca (Sobór dwunastu apostołów).

Inne