ap. Jan Teolog

Ew. J 65 (20, 19–31)

Perykopa 64.: (J 20, 11–18)<<
Rozdział 20.
Perykopa 65.:
19. Gdy więc nastał wieczór *owego dnia pierwszego po szabacie i ze strachu przed Żydami drzwi były zamknięte tam, gdzie się zebrali uczniowie, przyszedł Jezus i stanął pośrodku, i mówi im: – Pokój wam.
20. To powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Rozradowali się więc uczniowie, widząc Pana.
21. Znów więc powiedział im [Jezus]: – Pokój wam. Jak mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam.
22. To powiedziawszy, tchnął i mówi im: – Przyjmijcie Ducha Świętego.
23. Jeśli komuś odpuścicie grzechy, są odpuszczone, jeśli komuś zatrzymacie, są zatrzymane.
Koniec na jutrzni, Pięćdziesiątnicy.
24. Tomasza zaś, jednego z Dwunastu, nazywanego Bliźniakiem, nie było z nimi, kiedy przyszedł Jezus.
25. Mówili mu więc inni uczniowie: – Widzieliśmy Pana. On zaś im powiedział: – Jeśli nie zobaczę na Jego rękach rany po gwoździach i nie włożę palca mojego w ranę po gwoździach, i nie włożę mojej ręki w bok Jego, nie uwierzę.
Koniec jasnej niedzieli (Paschy), wieczór.
26. A po ośmiu dniach byli znowu wewnątrz uczniowie Jego i Tomasz z nimi. Przychodzi Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośrodku, i powiedział: – Pokój wam.
27. Potem mówi do Tomasza: – Przyłóż palec swój tu i patrz na ręce moje, i przyłóż rękę swoją, i włóż do boku mojego, i nie bądź tym, który nie wierzy, lecz – wierzącym.
28. Odpowiedział Tomasz i rzekł Mu: – Pan mój i Bóg mój!
29. Mówi mu Jezus: – Uwierzyłeś, bo ujrzałeś? Szczęśliwi ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
30. Również wiele innych znaków uczynił Jezus na oczach uczniów [swoich], które nie są zapisane w tej księdze;
31. te zaś zostały zapisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc, życie mieli w imię Jego.
Koniec Antypaschy, i dziewiątej niedzielnej, i Apostoła._______________________________

Ewangelia dziewiąta niedzielna: Gdy nastał wieczór*
To także i świętemu apostołowi Tomaszowi, i w niedzielę jasną (Paschy) wieczór, i w niedzielę Antypaschy, i na jutrzni Pięćdziesiątnicy.
Tłumaczenie Ewangelii autorstwa arcybiskupa Jeremiasza (Anchimiuka).