ap. Mateusz

Ew. Mt 6 (3, 13–17)

Rozdział 3.
Perykopa 6.:
13. Wtedy przybywa *Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, by być przez niego ochrzczonym.
14. Jan zaś zabraniał Mu, mówiąc: – To ja potrzebuję być przez Ciebie ochrzczony, a Ty przychodzisz do mnie?
15. Odpowiadając zaś Jezus rzekł mu: – Ustąp teraz! Tak bowiem trzeba nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy ustępuje Mu.
16. Kiedy zaś Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. I oto niebiosa [Mu] się rozwarły i ujrzał Ducha Bożego zstępującego niby gołębica [i] przychodzącego na Niego.
17. I oto głos z niebios mówiący: – Ten jest Synem moim umiłowanym, w Nim znalazłem upodobanie.
Koniec Objawienia, i dziewiątej godziny.
_______________________________

W [dniu] Świętego Objawienia, na liturgii: W tych dniach,*
To także i na dziewiątej godzinie, w wigilię Świętego Objawienia.

Tłumaczenie Ewangelii autorstwa arcybiskupa Jeremiasza (Anchimiuka).