metr. Antoni (Bloom)

Wędrówka ku Passze

Wędrówka od Niedzieli Palmowej ku Wielkanocy z metropolitą Antonim (Bloomem)


W niniejszym cyklu prezentujemy zbiór homilii władyki Antoniego, metropolity Suroża (zm. 2003 r.), które zostały wygłoszone w Londynie w roku 1980. 


Znany i utalentowany kaznodzieja, człowiek modlitwy, wyjaśnia znaczenie tych dni i wskazuje na ponadczasowość wartości płynących z ich przeżywania, szuka też odpowiedzi na pytania nurtujące współczesnego człowieka. 


Cykl rozpoczyna się kazaniem na dzień Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, następnie omawiany jest każdy dzień Wielkiego Tygodnia. Seria homilii kończy się słowem na Paschę


Wszystkie teksty pochodzą z tomu Trudy, wydanego przez moskiewskie wydawnictwo Praktika w 2002 roku. 


Zob. 
Fot. drevo-nfo.ru